Lg K10 - Angola
Lg K10 Telemóveis, Luanda
45 000 Kz
LG K10 - Angola
LG K10 Telemóveis, Luanda
50 000 Kz