LG K12+ - Angola
LG K12+ Telemóveis, Luanda
60 000 Kz
LG - Angola
LG Telemóveis, Luanda
84 000 Kz
LG K12+ - Angola
LG K12+ Telemóveis, Luanda
70 000 Kz
LG k12 + - Angola
LG k12 + Telemóveis, Luanda
50 000 Kz
LG k12 max - Angola
LG k12 max Telemóveis, Luanda
50 000 Kz
LG k12 max - Angola
LG k12 max Telemóveis, Luanda
40 000 Kz
LG k12 + - Angola
LG k12 + Telemóveis, Luanda
40 000 Kz