Lg K10 - Angola
Lg K10 Telemóveis, Luanda
45 000 Kz
LG K10 - Angola
LG K10 Telemóveis, Luanda
50 000 Kz
LG K7 EDGE - Angola
LG K7 EDGE Telemóveis, Luanda
75 000 Kz
LG Flex - Angola
LG Flex Telemóveis, Luanda
115 000 Kz