Samsung J7 - Angola
Samsung J7 Telemóveis, Lucapa
70 000 Kz