Volvo Fl6 - Angola
Volvo Fl6 Heavy Duty Vehicles, Viana
6 300 000 Kz
Cavalo MAN - Angola
Cavalo MAN Heavy Duty Vehicles, Luanda
38 000 000 Kz
Izusu  - Angola
Izusu Heavy Duty Vehicles, Luanda
5 750 000 Kz